Υπηρεσίες ανάλυσης

 
 
water-minimal.png
 

Ανάλυση νερού

Πραγματοποιούνται χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε δείγματα πόσιμου νερού, θαλασσινού νερού καθώς και σε δείγματα νερού αμφιβόλου προελεύσεως. Ελέγχονται κατά μέσο όρο 23 παράμετροι, αριθμός ικανός για να δοθεί μια πλήρης εικόνα του δείγματος.

 
wine-minimal.png
 

Ανάλυση Οίνου-Μούστου

Η αρχική εξέταση του γλεύκους είναι απαραίτητη για την οινοποίηση. Μετά τον έλεγχο γίνονται διορθωτικές ενέργειες (όπου απαιτούνται), με την χρήση εγκεκριμένων οινολογικών ουσιών. Ο πελάτης μετά την ανάλυση παραλαμβάνει εκτός από τις οινολογικές ουσίες και ακριβείς οδηγίες για την χρήση τους κατά την διαδικασία της ζύμωσης.

 
 
noun_Lychee_178951.png
 

Ανάλυση ελαιολάδου

Εκτός από τον έλεγχο βασικών παραμέτρων (οξύτητα κλπ.), γίνεται προσδιορισμός υπεροξειδίων, σταθερών Κ232, Κ270,ΔΚ κλπ.

 
noun_Food_1715996.png
 

Ανάλυση τροφίμων

Οι μεγάλες ταξιδιωτικές εταιρίες έχουν επιβάλλει τον έλεγχο τροφίμων σε ξενοδοχεία που προσφέρουν φαγητό. Το εργαστήριο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο δειγμάτων φαγητού προς πλήρη συμμόρφωση κατά HACCP και ISO.